MODELL & HOBBY
1134 Budapest
Lehel utca 62.
Tel.:237-0744

1032 Budapest
Becsi ut 154.
Tel.;437-4645

1097 Budapest
Konyves K.12-14.
Tel.:456-1406

Lurdy Haz ショッピングモール内

Lurdy Haz ショッピングモール店への行き方

地下鉄3号線 NEPLIGET駅 下車、市電1番に乗り換え(Lagymanyosi hid行)で三つ目
MESTER UTCA下車。または、Ferenc korut と Mester utca 角より30番の市電で約7分、
KONYVES K. KORUT下車。 
HOゲージのハンガリー国鉄や、GySEV鉄道の機関車や客車などが購入出来る。             日曜日も6時まで営業

ホームページ